Érasme, Colloques

L’Abbé et la Femme érudite (Colloque 31)

Version du mois : traduire jusqu’à « nobis sic usu uenit » (l. 52) – et plus si affinité !

 

 

1

 

 

 

5

 

 

 

 

10

 

 

 

 

15

 

 

 

 

20

 

 

 

 

25

 

 

 

 

30

 

 

 

 

35

 

 

 

 

40

 

 

 

 

45

 

 

 

 

50

 

 

 

 

55

 

 

 

 

60

 

 

 

 

65

 

 

 

 

70

 

 

 

 

75

 

 

 

 

80

 

 

 

 

85

 

 

 

 

90

 

 

 

 

95

 

 

 

 

100

 

 

 

 

105

 

 

 

 

110

 

 

 

 

115

 

 

 

 

120

 

 

 

 

125

 

 

 

 

130

 

 

 

 

135

 

 

 

 

140

 

 

 

 

145

 

 

 

 

150

 

 

 

ANTRONIUS, MAGDALIA.

 

 (Antronius) Quam heic ego supellectilem uideo?

 (Magdalia) An non elegantem?

 (Antronius) Nescio quam elegantem; certe parum decoram et puellae et matronae.

 (Magdalia) Quam ob rem?

 (Antronius) Quia librorum plena sunt omnia.

 (Magdalia) Tu tantus natu, tum abbas et aulicus, nunquam uidisti libros in aedibus heroinarum?

 (Antronius) Vidi, sed Gallice scriptos, heic uideo Graecos et Latinos.

 (Magdalia) An soli Gallice scripti libri docent sapientiam?

 (Antronius) Sed decet hoc heroinas, ut habeant quo delectent otium.

 (Magdalia) An solis heroinis licet sapere et suauiter uiuere?

 (Antronius) Male connectis sapere et suauiter uiuere, non est muliebre sapere, heroinarum est suauiter uiuere.

 (Magdalia) Nonne omnium est bene uiuere?

 (Antronius) Opinor.

 (Magdalia) Qui potest autem suauiter uiuere, qui non uiuat bene?

 (Antronius) Immo qui potest suauiter uiuere, qui uiuat bene?

 (Magdalia) Ergo tu probas eos qui uiuunt male, modo suauiter.

 (Antronius) Arbitror illos bene uiuere qui uiuunt suauiter.

 (Magdalia) Sed ista suauitas unde proficiscitur, e rebus extrariis, an ex animo?

 (Antronius) E rebus extrariis.

 (Magdalia) O subtilem abbatem, sed crassum Philosophum! Dic mihi, quibus rebus tu metiris suauitatem?

 (Antronius) Somno, conuiuiis, libertate faciendi quae uelis, pecunia, honoribus.

 (Magdalia) Verum, si istis rebus Deus addiderit sapientiam, num uiues suauiter?

 (Antronius) Quid appellas sapientiam?

 (Magdalia) Hoc est, si intelligeres hominem non esse felicem, nisi bonis animi; opes, honores, genus neque feliciorem reddere neque meliorem.

 (Antronius) Valeat ista quidem sapientia.

 (Magdalia) Quid si mihi suauius sit legere bonum auctorem, quam tibi uenari, potare aut ludere aleam? non uidebor tibi suauiter uiuere?

 (Antronius) Ego non uiuerem.

 (Magdalia) Non quaero, quid tibi sit suauissimum, sed quid deberet esse suaue.

 (Antronius) Ego nolim meos monachos frequentes esse in libris.

 (Magdalia) At meus maritus hoc maxime probat. Sed quam ob rem tandem non probas hoc in monachis tuis?

 (Antronius) Quoniam experior illos minus morigeros: responsant ex decretis, ex decretalibus, ex Petro, ex Paulo.

 (Magdalia) Imperas igitur quae pugnant cum Petro et Paulo?

 (Antronius) Quid illi doceant, nescio. Sed tamen non amo monachum responsatorem, neque uelim quenquam meorum plus sapere, quam ego sapiam.

 (Magdalia) Istud ita uitari possit, si tu des operam, ut quam plurimum sapias.

 (Antronius) Non est otium.

 (Magdalia) Qui sic?

 (Antronius) Quia non uacat.

 (Magdalia) Non uacat sapere?

 (Antronius) Non.

 (Magdalia) Quid obstat?

 (Antronius) Prolixae preces, cura rei domesticae, uenatus, equi, cultus aulae.

 (Magdalia) Itane ista tibi sunt potiora sapientia?

 (Antronius) Nobis sic usu uenit. //

 (Magdalia) Iam illud mihi dicito, si quis Iupiter hanc potestatem tibi daret, ut posses et monachos tuos et te ipsum uertere in quodcumque animal uelles, an illos in porcos uerteres, te ipsum in equum?

 (Antronius) Nequaquam.

 (Magdalia) Atqui sic uitares, ne quis plus te uno? saperet.

 (Antronius) Mea non magni referret, quod genus animantis essent monachi, modo ipse essem homo.

 (Magdalia) An hominem esse censes, qui nec sapiat nec uelit sapere?

 (Antronius) Mihi sapio.

(Magdalia) Et sibi sapiunt sues.

 (Antronius) Videre mihi sophistria quaepiam, ita argutaris.

 (Magdalia) Non dicam, quid tu mihi uidearis. Sed cur haec displicet supellex?

 (Antronius) Quia fusus et colus sunt arma muliebria.

 (Magdalia) Nonne matronae est administrare rem domesticam, erudire liberos?

 (Antronius) Est.

 (Magdalia) An rem tantam existimas administrari posse sine sapientia?

 (Antronius) Non arbitror.

 (Magdalia) At hanc sapientiam docent me libri.

 (Antronius) Ego domi habeo sexaginta duos monachos, tamen nullum librum reperies in meo cubiculo.

 (Magdalia) Bene itaque prospectum est monachis illis.

 (Antronius) Feram libros, non fero Latinos.

 (Magdalia) Quapropter?

 (Antronius) Quia non conuenit ea lingua foeminis.

 (Magdalia) Exspecto caussam.

 (Antronius) Quia parum facit ad tuendam illarum pudicitiam.

 (Magdalia) Ergo nugacissimis fabulis pleni libri Gallice scripti faciunt ad pudicitiam?

 (Antronius) Aliud est.

 (Magdalia) Dic istud, quidquid est, aperte.

 (Antronius) Tutiores sunt a sacerdotibus, si nesciant Latine.

 (Magdalia) Immo isthinc minimum est periculi uestra opera. Quandoquidem hoc agitis sedulo, ne sciatis Latine.

 (Antronius) Vulgus ita sentit, quia rarum et insolitum est, foeminam scire Latine.

 (Magdalia) Quid mihi citas uulgum, pessimum bene gerendae rei auctorem? Quid mihi consuetudinem, omnium malarum rerum magistram? Optimis assuescendum: ita fiet solitum, quod erat insolitum; et suaue fiet, quod erat insuaue; fiet decorum, quod uidebatur indecorum.

(Antronius) Audio.

 (Magdalia) Nonne decorum est foeminam in Germania natam discere Gallice?

 (Antronius) Maxime.

 (Magdalia) Quam ob rem?

 (Antronius) Ut loquatur cum his, qui sciunt Gallice.

 (Magdalia) Et mihi putas indecorum, si discam Latine, ut quotidie confabuler cum tot auctoribus, tam facundis, tam eruditis, tam sapientibus, tam fidis consultoribus.

(Antronius) Libri adimunt multum cerebri foeminis, cum alioqui parum illis supersit.

(Magdalia) Quantum uobis supersit, nescio; certe mihi quantulumcunque est, malim in bonis studiis consumere, quam in precibus sine mente dictis, in pernoctibus conuiuiis, in exhauriendis capacibus pateris.

(Antronius) Librorum familiaritas parit insaniam.

 (Magdalia) An colloquia combibonum, scurrarum et sannionum tibi non pariunt insaniam?

(Antronius) Imo depellunt taedium.

(Magdalia) Qui fiat igitur, ut tam amoeni confabulones mihi pariant insaniam?

(Antronius) Sic aiunt.

(Magdalia) At aliud ipsa loquitur res. Quanto plures uidemus, quibus immodica potatio et intempestiua conuiuia, quibus temulenta peruigilia, quibus impotentes affectus pepererunt insaniam?

(Antronius) Ego sane nollem uxorem doctam.

(Magdalia) At ego mihi gratulor, cui contigerit maritus tui dissimilis. Nam et illum mihi et me illi cariorem reddit eruditio.

(Antronius) Immensis laboribus comparatur eruditio, ac post moriendum est.

(Magdalia) Dic mihi, uir egregie, si cras tibi moriendum esset, utrum malles mori stultior an sapientior?

(Antronius) Si citra laborem contingeret sapientia.

(Magdalia) Sed nihil homini citra laborem contingit in hac uita, et tamen quicquid paratum est, quantisuis laboribus comparatum est, hic relinquendum est : cur pigeat nos in re omnium pretiosissima sumere laboris aliquid, cuius fructus nos in alteram quoque uitam comitatur?

(Antronius) Frequenter audiui uulgo dici, foeminam sapientem bis stultam esse.

(Magdalia) Istuc quidem dici solet, sed a stultis. Foemina quae uere sapit, non uidetur sibi sapere; contra quae cum nihil sapiat, sibi uidetur sapere, ea demum bis stulta est.

(Antronius) Nescio quomodo fit, ut quemadmodum clitellae non conueniunt boui, ita nec literae mulieri.

(Magdalia) Atqui negare non potes, quin magis quadrent clitellae boui, quam mitra asino, aut sui. Quid sentis de Virgine matre?

(Antronius) Optime.

(Magdalia) Nonne uersabatur in libris?

(Antronius) Versabatur; at non in istis.

(Magdalia) Quid igitur legebat?

(Antronius) Horas canonicas.

(Magdalia) Ad quem usum?

(Antronius) Ordinis Benedictini.

(Magdalia) Sit ita sane. Quid Paula et Eustochium? nonne uersabantur in sacris libris?

(Antronius) Verum istuc nunc rarum est.

 (Magdalia) Sic olim rara auis erat Abbas indoctus, nunc nihil uulgatius: olim Principes et Caesares eruditione non minus quam imperio praeminebant. Neque tamen usque adeo rarum est, quam tu putas: sunt in Hispania, sunt in Italia non paucae mulieres adprime nobiles, quae cum quouis uiro queant contendere: sunt in Anglia Moricae, sunt in Germania Bilibaldicae et Blaurericae. Quod nisi caueritis uos, res eo tandem euadet, ut nos praesideamus in scholis Theologicis, ut concionemur in templis; occupabimus mitras uestras.

(Antronius) Ista Deus auertat.

(Magdalia) Imo uestrum erit hoc auertere. Quod si pergetis ut coepistis, citius anseres concionaturi sint, quam uos mutos pastores ferant.  Videtis iam inuerti mundi scaenam: aut deponenda est persona, aut agendae sunt suae cuique partes.

 (Antronius) Unde incidi in hanc foeminam?  Si quando uises nos, ego te suauius accipiam.

(Magdalia) Quibus modis?

(Antronius) Saltabimus, bibemus affatim, uenabimur, ludemus, ridebimus.

(Magdalia) Mihi quidem iam nunc ridere libet.

ANTRONIUS, MAGDALIA

 

Ant. Quel ménage vois-je ici ?

Mag. N’est-il pas élégant ?

Ant. Je ne sais combien il est élégant ; mais assurément il ne sied ni à une jeune fille, ni à une dame.

Mag. Pourquoi ?

Ant. Parce que tout est plein de livres.

Mag. Toi qui es si vieux,toi, un abbé et homme de cour, tu n’as jamais vu des livres dans la maison des grandes dames ?

Ant. J’en ai vu, mais écrits en français ; ici j’en vois des Grecs et des latins.

Mag. Et seuls les livres en français enseignent la sagesse ?

Ant. Mais il convient aux grandes dames seules d’en avoir pour charmer leur loisir.

Mag. Et c’est aux grandes dames seules qu’il est permis de savoir, et de vivre agréablement ?

Ant. Tu as tort de joindre « savoir » et « vivre agréablement » ; savoir n’est pas affaire de femme, et il appartient aux grandes dames de vivre agréablement.

Mag. N’est-ce pas l’affaire de tous que de bien vivre ?

Ant. Je le crois.

Mag. Mais qui peut vivre agréablement, qui ne vivrait pas bien ?

Ant. Mais qui peut vivre agréablement, en vivant bien ?

Mag. Donc tu approuves ceux qui vivent mal, pourvu qu’ils vivent agréablement.

Ant. Je pense que ceux qui vivent agréablement vivent bien.

Mag. Mais cet agrément, d’où vient-il, des choses extérieures, ou de l’esprit ?

Ant. Des choses extérieures.

Mag. Ô subtil abbé, mais grossier philosophe ! Dis-moi, à quoi mesures-tu le plaisir ?

Ant. Au sommeil, aux banquets, à la liberté de faire ce qu’on veut, à l’argent, aux honneurs.

Mag. Vraiment, si à ces choses Dieu avait ajouté la sagesse, ne vivrait-on pas agréablement ?

Ant. Qu’appelles-tu sagesse ?

Mag. C’est de comprendre que l’homme n’est pas heureux, si ce n’est par les biens de l’esprit ; les richesses, les honneurs, la naissance ne le rendent ni plus heureux ni meilleur.

Ant. Foin de cette fichue sagesse !

Mag. Et quoi, s’il est plus agréable pour moi de lire un bon auteur, que pour toi de chasser, de boire ou de jouer aux dés ? Ne te semblerai-je pas vivre agréablement ?

Ant. Moi je ne vivrais pas.

Mag. Je ne te demande pas ce qui est le plus agréable pour toi, mais ce qui devrait être agréable.

Ant. Moi ne ne voudrais pas que mes moines fréquentassent les livres.

Mag. Mais mon mari approuve tout-à-fait cela.Mais pourquoi enfin ne l’approuves-tu pas chez tes moines ?

Ant. Parce que je les trouve moins dociles : il répondent d’après les Décrets, d’après les Décrétales, d’après Pierre, d’après Paul.

Mag. Tu leur donnes donc des ordres qui sont contraires à Pierre et à Paul ?

Ant. Ce que ces gens-là enseignent, je l’ignore. Mais cependant, je n’aime pas un moine qui répond, et je ne voudrais pas que l’un des miens en sache plus que moi.

Mag. Tu pourrais éviter cela, en te donnant du mal pour en savoir le plus possible.

Ant. Je n’ai pas le temps.

Mag. Comment cela ?

Ant. Parce que je n’ai pas le loisir.

Mag. Pas le loisir de savoir ?

Ant. Non

Mag. Qu’est-ce qui t’en empêche ?

Ant. Les prières interminables, le soin des affaires domestiques, la chasse, les chevaux, la fréquentation de la cour.

Mag. Ainsi ces choses comptent plus pour toi que la sagesse ?

Ant. C’est en usage chez nous. //

Mag. Mais dis-moi, si quelque Jupiter te donnait le pouvoir de changer tes moines, et toi-même, en l’animal de ton choix, ne les changerais-tu pas en porcs, et toi-même en cheval ?

Ant. Pas du tout.

Mag. Mais comment éviterais-tu que l’un d’eux soit plus que toi seul ? Il serait sage.

Ant. Peu me chaut de quelle race d’animal seraient mes moines, pourvu que moi-même je sois homme.

Mag. Mais penses-tu être homme, toi qui n’es sage, ni ne veux l’être ?

Ant. Je crois l’être.

Mag. Les truies aussi croient l’être.

Ant. Tu as l’air d’une sophiste, en jacassant ainsi.

Mag. Je ne te dirai pas ce que tu me semble être. Mais pourquoi ce ménage te déplaît-il ?

Ant. Parce que les armes des femmes sont la quenouille et le fuseau.

Mag. N’est-ce pas le rôle d’une dame d’administrer sa maison et d’éduquer ses enfants ?

Ant. Si fait.

Mag. Et tu crois qu’une si grande chose peut être gérée sans sagesse ?

Ant. Je crois que non.

Mag. Hé bien les livres m’enseignent cette sagesse.

Ant. Moi, j’ai à la maison soixante deux moines, et pourtant tu ne trouveras aucun livre dans ma chambre.

Mag. Et ainsi c’est bien vu pour ces moines.

Ant. Je supporterai des livres, mais je ne supporte pas les livres latins.

Mag. Pourquoi ?

Ant. Parce que cette langue ne convient pas aux femmes.

Mag. J’attends la cause ?

Ant. Parce qu’elle fait trop peu pour garder leur pudicité.

Mag. Donc les livres écrits en français, pleins de fables très plaisantes, agissent pour la pudicité ?

Ant. Il y a autre chose.

Mag. Dis-le clairement, quoi que ce soit

Ant. Elles sont mieux protégées des prêtres, si elles ne savent pas le latin.

Mag. Hé bien c’est là qu’il y a le moins de danger, grâce à vous. En effet vous mettez tout votre zêle à ne pas savoir le latin.

Ant. La foule le sent ainsi, parce que c’est chose rare et inhabituelle, qu’une femme sache le latin.

Mag. Pourquoi me parles-tu de la foule, la pire autorité pour bien faire ? Pourquoi me parles-tu de l’habitude, la reine de toutes les mauvaises choses ? Il faut s’accoutumer aux bonnes choses : ainsi deviendra habituel ce qui était insolite ; et deviendra agréable, ce qui était désagréable ; deviendra honorable ce qui paraissant déshonorant.

Ant. J’entends.

Mag. N’est-il pas honorable qu’une femme née en Allemagne apprenne le français ?

Ant. Tout à fait.

Mag. Pourquoi ?

Ant. Pour parler avec ceux qui savent le françaisMag. Et tu crois déshonorant pour moi, si j’apprends le latin, de parler chaque jour avec tant d’auteurs, si éloquents, si érudits, si sages, de si bon conseil en matière de foi

Ant. Les livres diminuent beaucoup le cerveau des femmes, alors que par ailleurs il leur en reste trop peu.

Mag. Combien il vous en reste à vous, je ne sais ; assurément le si peu que j’ai, je préfèrerais le consumer dans de bonnes études, plutôt que dans des prières dites sans esprit, dans des banquets qui durent toute la nuit, et à siffler de vastes coupes !

Ant. La fréquentation des livres rend fou.

Mag. Et celle des buveurs, des bouffons et des clowns, elle ne te rend pas fou ?

Ant. Au contraire, ils chassent l’ennui.

Mag. Comment se fait-il alors que des deviseurs si agréables me rendent folle ?

Ant. On le dit.

Mag. Mais la réalité dit autre chose. Combien en voyons-nous, que l’ivrognerie, les banquets à n’en plus finir, les veillées passées à se saoûler et les passions déchaînées ont rendus fous ?

Ant. Moi je ne voudrais vraiment pas d’une femme savante.

Mag. Et moi je me félicite d’avoir obtenu un époux  tout différent de toi. En effet l’érudition me l’a rendu plus cher, et m’a rendue plus chère à lui.

Ant. L’érudition s’achète avec d’immenses efforts, et après il faut mourir.

Mag. Dis-moi, merveilleux homme, si demain il te fallait mourir, préfèrerais-tu mourir idiot ou savant ?

Ant. Si du moins la sagesse s’obtenait sans peine.

Mag. Mais rien ne s’obtient sans peine pour l’homme en cette vie, et pourtant tout ce que l’on a acquis, quelles que soient les peines qu’on ait eues pour l’acquérir, il faut l’abandonner :  pourquoi nous fâcherait-il de prendre quelque peine pour la chose la plus précieuse de toutes au monde, dont le fruit nous accompagne aussi dans l’autre vie ?

Ant.  J’ai souvent entendu dire au peuple, qu’une femme savante est deux fois sotte.

Mag. Cela a coutume d’être dit, mais par des sots. Une femme qui est vraiment savante ne croit pas l’être ; inversement, celle qui croit savoir alors qu’elle ne sait rien, celle-là vraiment est doublement sotte.

Ant. Je ne sais comment cela se fait, que les lettres ne conviennent pas plus à une femme que le bât aux bœufs [que des bretelles à un lapin].

Mag. Mais tu ne peux nier que les bœufs portent mieux le bât [les lapins les bretelles] qu’un âne ou un cochon la mitre. Que penses-tu de la Vierge mère ?

Ant. Le plus grand bien.

Mag. N’était-elle pas versée dans les livres ?

Ant. Si, mais non ceux-là.

Mag. Que lisait-elle donc ?

Ant. Les heures canoniques.

Mag. Selon quel usage ?

Ant. Celui de l’ordre de Saint Benoît.

Mag. Admettons ; Que penses-tu de Paule et Eustoche ? N’étaient-elles pas versées dans les livres saints ?

Ant. Mais cela est rare aujourd’hui.

Mag. Et de même autrefois un Abbé ignorant était chose rare, aujourd’hui rien de plus habituel ; autrefois les Princes et les Césars ne dominaient pas moins par leur érudition que par leur pouvoir. Et pourtant la chose n’est pas si rare que tu crois : il y a en Espagne, il y a en Italie des femmes en grand nombre, tout à fait nobles, qui peuvent lutter avec n’importe quel homme : il y a en Angleterre les filles de More, il y a en Allemagne celles de Bilibad et de Blaurer. Que si vous n’y prenez pas garde, la chose viendra au point que nous présiderons dans les écoles de Théologie, que nous prêcherons dans les temples ; nous porterons vos mitres.

Ant. Dieu garde !

Mag. Mais c’est à vous de vous en garder. Si vous continuez comme vous avez commencé, les oies seront sur le point de prêcher, plutôt que de vous supporter, bergers muets. Vous voyez déjà la scène du monde tourner : il faut poser le masque, ou que chacun joue son rôle.

Ant. Mais comment suis-je tombé sur cette femme ? Si un jour tu viens nous rendre visite, je te recevrai plus agréablement.

Mag. De quelle manière ?

Ant. Nous danserons, nous boirons à profusion, nous irons à la chasse, nous jouerons, nous rirons.

Mag. Pour moi assurément, j’ai maintenant de quoi rire.