Démosthène, Première Philippique

Exorde :

Ε μν περ καινο τινος πργματος προυτθετ', νδρες ᾿Αθηναοι, λγειν, πισχν ν ως ο πλεστοι τν εωθτων γνμην πεφναντο, ε μν ρεσκ τ μοι τν π τοτων ηθντων, συχαν ν γον, ε δ μ, ττ' ν κατς πειρμην γιγνσκω λγειν· πειδ δ' πρ ν πολλκις ερκασιν οτοι πρτερον συμβανει κα νυν σκοπεν, γομαι κα πρτος ναστς εκτως ν συγγνμης τυγχνειν. ε γρ κ το παρεληλυθτος χρνου τ δονθ' οτοι συνεβολευσαν, οδν ν μς νν δει βουλεεσθαι.

[2] Πρτον μν ον οκ θυμητον, νδρες ᾿Αθηναοι, τος παροσι πργμασιν, οδ' ε πνυ φαλως χειν δοκε. γρ στι χεριστον ατν κ το παρεληλυθτος χρνου, τοτο πρς τ μλλοντα βλτιστον πρχει. Τ ον στι τοτο ; τι οδν, νδρες ᾿Αθηναοι, τν δεντων ποιοντων μν κακς τ πργματ' χει· πε τοι, ε πνθ' προσκε πραττντων οτως εχεν, οδ' ν λπς ν ατ βελτω γενσθαι.

[3] πειτ' νθυμητον κα παρ' λλων κοουσι κα τος εδσιν ατος ναμιμνσκομνοις, λκην ποτ' χντων δναμιν Λακεδαιμονων, ξ ο χρνος ο πολς, ς καλς κα προσηκντως οδν νξιον μες πρξατε τς πλεως, λλ' πεμεναθ' πρ τν δικαων τν πρς κενους πλεμον. Τνος ον ενεκα τατα λγω ; ν' εδτ', νδρες ᾿Αθηναοι, κα θεσησθε, τι οδν οτε φυλαττομνοις μν στιν φοβερν, οτ', ν λιγωρτε, τοιοτον οον ν μες βολοισθε, παραδεγμασι χρμενοι τ ττε ῥώμ τν Λακεδαιμονων, ς κρατετ' κ το προσχειν τος πργμασι τν νον, κα τ νν βρει τοτου, δι' ν ταραττμεθ' κ το μηδν φροντζειν ν χρν.

[4] Ε δ τις μν, νδρες ᾿Αθηναοι, δυσπολμητον οεται τν Φλιππον εναι, σκοπν τ τε πλθος τς παρχοσης ατ δυνμεως κα τ τ χωρα πντ' πολωλναι τ πλει, ρθς μν οεται, λογισσθω μντοι τοθ', τι εχομν ποθ' μες, νδρες ᾿Αθηναοι, Πδναν κα Ποτεδαιαν κα Μεθνην κα πντα τν τπον τοτον οκεον κκλ, κα πολλ τν μετ' κενου νν ντων θνν ατονομομενα κλεθερ' πρχε, κα μλλον μν βολετ' χειν οκεως 'κεν.

S’il était proposé de parler sur une affaire nouvelle, Athéniens, je me tairais jusqu’à ce que la plupart des gens habitués à parler aient exprimé leur pensée ; et si leurs propos me plaisaient, je resterais tranquille ; sinon, alors je tenterais moi-même de dire ce que je sais. Mais puisqu’il convient encore maintenant d’examiner une situation sur laquelle à maintes reprises ces spécialistes ont déjà parlé, je pense que même si je suis le premier à me lever, j’aurai droit à votre indulgence. Si en effet dans le passé ces spécialistes vous avaient donné les conseils qu’il fallait, il n’y aurait pas maintenant à vous conseiller.

[2]Tout d’abord, Athéniens, il ne faut pas se décourager de la situation présente, même si elle paraît tout à fait désastreuse. En effet, ce qui était le pire de vos malheurs dans le passé, c’est justement ce qui est le meilleur pour l’avenir. Que veut donc dire cela ? C’est que, Athéniens, c’est parce que vous ne faisiez rien de ce qu’il fallait que la situation est mauvaise. Car assurément, s’il en était ainsi alors que vous auriez fait tout ce qui convenait, il n’y aurait aucun espoir qu’elle s’améliorât.

[3] Ensuite, il faut que ceux qui l’ont appris d’autrui, et que ceux qui le savent par eux-mêmes par leur propre souvenir, réfléchissent, qu’alors que les Lacédémoniens avaient une telle puissance, il n’y a pas si longtemps, vous n’avez rien fait qui soit indigne de la cité, mais qu’au contraire, agissant honorablement et convenablement, vous avez soutenu la guerre contre eux pour faire triompher le droit. Pourquoi dis-je cela ? Afin que vous sachiez, Athéniens, et que vous constatiez, que vous n’avez rien à craindre si vous êtes sur vos gardes, mais que si vous êtes négligents, vous n’avez rien à attendre de conforme à vos désirs, en vous référant à la force qu’avaient alors les Lacédémoniens dont vous avez triomphé parce que vous étiez vigilants à la situation, et à la démesure actuelle de cet homme, qui nous terrorise parce que nous ne prêtons pas attention à ce qu’il faudrait.

[4] Et si l’un de vous, Athéniens, pense que Philippe est invincible, s’il considère la toute-puissance qu’il s’est acquise, et le fait que la cité a perdu toutes ses places, il a raison, mais qu’il songe à ceci : nous avions naguère en propre, Athéniens, Pydna, Potidée et Méthonée, et toute la région alentour, et beaucoup de ces peuples maintenant à ses côtés étaient autonomes et libres, et souhaitaient davantage nous appartenir qu’à lui.

Démosthène, Première Philippique, §9-12

 

[9] ρτε γρ, νδρες ᾿Αθηναοι, τ πργμα, ο προελλυθ' σελγεας νθρωπος, ς οδ' αρεσιν μν δδωσι το πρττειν γειν συχαν, λλ' πειλε κα λγους περηφνους, ς φασι, λγει, κα οχ οἷός στιν χων κατστραπται μνειν π τοτων, λλ' ε τι προσπεριβλλεται κα κκλ πανταχ μλλοντας μς κα καθημνους περιστοιχζεται.

[10] Πτ' ον, νδρες ᾿Αθηναοι, πθ' χρ πρξετε ; πειδν τ γνηται ; πειδν ν Δ' νγκη τις . Νν δ τ χρ τ γιγνμεν' γεσθαι ; γ μν γρ οομαι τος λευθροις μεγστην νγκην τν πρ τν πραγμτων ασχνην εναι. βολεσθ', επ μοι, περιιντες ατν πυνθνεσθαι, « Λγετα τι καινν ; » Γνοιτο γρ ν τι καιντερον Μακεδν νρ ᾿Αθηναους καταπολεμν κα τ τν Ελλνων διοικν ; « Τθνηκε Φλιππος ; » « – Ο μ Δ', λλ' σθενε. » //

[11] Τ δ' μν διαφρει ; Κα γρ ν οτς τι πθ, ταχως μες τερον Φλιππον ποισετε, νπερ οτω προσχητε τος πργμασι τν νον· οδ γρ οτος παρ τν ατο ῥώμην τοσοτον πηξηται σον παρ τν μετραν μλειαν.

[12] Κατοι κα τοτο· ε τι πθοι κα τ τς τχης μν, περ ε βλτιον μες μν ατν πιμελομεθα, κα τοτ' ξεργσαιτο, σθ' τι πλησον μν ντες, πασιν ν τος πργμασιν τεταραγμνοις πιστντες πως βολεσθε διοικσαισθε, ς δ νν χετε, οδ διδντων τν καιρν ᾿Αμφπολιν δξασθαι δναισθ' ν, πηρτημνοι κα τας παρασκευας κα τας γνμαις.

 

[9]

·         ο :  là où (relatif adverbial, lieu où l’on va)

·         ἀπειλέω-ῶ : menacer

·         ὑπερήφανος, ος, ον : méprisant, plein d’orgueil

·         κατέστραπται : parfait moyen-passif de καταστρέφω (καταστροφή, ῆς) : bouleverser, abattre, saccager, soumettre

·         προσπεριβάλλομαι : étendre son territoire tout autour

·         περιστοιχίζω : tendre des filets tout autour, encercler [insistance sur περί, κύκλῳ, πανταχῇ... Démosthène témoigne d’un véritable complexe obsidional !]

 

Voyez en effet, Athéniens, la situation, à quel degré d’impudence en est arrivé cet homme, qui ne vous donne même pas le choix d’agir ou de rester tranquille, mais vous menace, et tient, dit-on, des propos pleins d’orgueil, et n’est pas capable, tenant ce qu’il a soumis, d’en rester là, mais étend toujours son territoire autour de nous et nous enserre dans ses filets de toutes parts, nous qui temporisons et restons les bras croisés.

[10]

·         νή : oui certes !

·         περιιόντες < περί-ειμι : aller çà et là en flânant

Quand donc, Athéniens, quand ferez-vous ce qu’il faut ? Après quel malheur ? – quand, par Zeus, la nécessité s’imposera. Mais comment faut-il considérer ce qui arrive ? Pour ma part, en effet, je pense que pour des hommes libres, la honte devant ces événements constitue la plus grande nécessité. Ou bien voulez-vous, dites-moi, vous promenant de-ci de-là, vous informer les uns les autres : « que dit-on de neuf ? » Que pourrait-il arriver de plus neuf que de voir un Macédonien écraser les Athéniens et diriger la Grèce ? « Philippe est mort ? » « – Non par Zeus, mais il est malade ».

[11] Que vous importe ? En effet, s’il lui arrivait malheur, bien vite vous vous fabriqueriez un autre Philippe, si du moins c’est comme cela que vous êtes attentifs aux événements ; celui-ci n’a pas tant tiré sa puissance de sa propre force que de notre négligence.

[12]

·         ἐξεργάζομαι : réaliser, accomplir

·         ἐπιστάντες : se tenir au-dessus de, être prêt pour

·         πηρτημνος < παρτω- : séparer de

Or [supposons] ceci : s’il lui arrivait malheur, et si notre sort, qui s’occupe toujours mieux de nos affaires que nous-mêmes, nous rendait encore ce service, sachez que, étant sur les lieux et pouvant intervenir dans toutes les situations troublées, vous gouverneriez comme vous l’entendez ; mais dans la situation où vous êtes maintenant, même si les événements vous rendaient Amphipolis vous ne pourriez la récupérer, car vous n’êtes prêts ni par l’armement, ni par l’état d’esprit.

 

Démosthène – 3ème Olynthienne

Κατοι σκψασθ´, νδρες θηναοι, τις ν κεφλαι´ επεν χοι τν τ´ π τν προγνων ργων κα τν φ´ μν. σται δ βραχς κα γνριμος μν λγος· ο γρ λλοτροις μν χρωμνοις παραδεγμασιν, λλ´ οκεοις, νδρες θηναοι, εδαμοσιν ξεστι γενσθαι. κενοι τονυν, ος οκ χαρζονθ´ ο λγοντες οδ´ φλουν ατος σπερ μς οτοι νν, πντε μν κα τετταρκοντ´ τη τν λλνων ρξαν κντων, πλεω δ´ μρια τλαντ´ ες τν κρπολιν νγαγον, πκουε δ´ τατην τν χραν χων ατος βασιλες, σπερ στ προσκον βρβαρον λλησι, πολλ δ κα καλ κα πεζ κα ναυμαχοντες στησαν τρπαι´ ατο στρατευμενοι, μνοι δ´ νθρπων κρεττω τν π τος ργοις δξαν τν φθονοντων κατλιπον. π μν δ τν λληνικν σαν τοιοτοι· ν δ τος κατ τν πλιν ατν θεσασθ´ ποοι, ν τε τος κοινος κν τος δοις. Δημοσίᾳ μν τονυν οκοδομματα κα κλλη τοιατα κα τοσατα κατεσκεασαν μν ερν κα τν ν τοτοις ναθημτων, στε μηδεν τν πιγιγνομνων περβολν λελεφθαι· δίᾳ δ´ οτω σφρονες σαν κα σφδρ´ ν τ τς πολιτεας θει μνοντες, στε τν ριστεδου κα τν Μιλτιδου κα τν ττε λαμπρν οκαν ε τις ρ´ οδεν μν ποα ποτ´ στν, ρ τς το γετονος οδν σεμνοτραν οσαν· ο γρ ες περιουσαν πρττετ´ ατος τ τς πλεως, λλ τ κοινν αξειν καστος ετο δεν. κ δ το τ μν λληνικ πιστς, τ δ πρς τος θεος εσεβς, τ δ´ ν ατος σως διοικεν μεγλην εκτως κτσαντ´ εδαιμοναν.

Démosthène, 3ème Olynthienne, § 20

Comparons, Athéniens, par leurs grandes lignes, la façon d'agir de nos aïeux, et la nôtre. Je serai bref, et ne vous dirai rien que vous ne sachiez ; je ne fais pas appel à des exemples étrangers ; c'est en suivant vos exemples nationaux que vous pouvez retrouver le bonheur. Ces hommes, auxquels leurs orateurs ne cherchaient pas à plaire, qu'ils ne chérissaient pas comme on vous chérit maintenant, exercèrent pendant quarante-cinq ans une hégémonie acceptée par les Grecs, ils amassèrent plus de dix mille talents dans l'Acropole ; le roi de Macédoine leur était soumis comme un barbare doit l'être à des Grecs ; dans les expéditions de terre et de mer, où ils servaient de leurs personnes, ils dressèrent de nombreux et magnifiques trophées ; à eux seuls leurs actes ont assuré une gloire qui a déjoué l'envie. Tels ils se sont montrés à la patrie grecque ; mais, dans la ville même, voyez quelle a été leur conduite publique et privée ! Au nom de l'État, que de temples ils ont construits, si beaux et ornés à l'intérieur, de tels chefs-d'œuvre que l'âge suivant ne les a pu surpasser. Dans la vie privée, ils étaient à ce point modestes, et attachés aux habitudes démocratiques, que, si l'un de vous s'arrête devant la maison qui abrita Aristide, ou Miltiade, ou quelque autre grand citoyen de cette époque, il ne la trouve pas moins simple que la maison voisine ; car ce n'était pas pour s'enrichir qu'ils administraient les affaires ; chacun ne songeait qu'à accroître la fortune publique. Loyaux envers les Grecs, pieux à l'égard des dieux, n'admettant que des lois égales pour tous, ils ne pouvaient manquer d'assurer à la ville la plus grande prospérité.