Lucien, Dialogue des Morts

·         Dialogue III : Crésus, Pluton, Midas et Sardanapale

·         Dialogue XII : Alexandre, Hannibal, Minos et Scipion

·         Dialogue XXII : Charon, Ménippe, Hermès

 

[3] ΝΕΚΡΩΝ ΠΛΟΥΤΩΝΙ ΚΑΤΑ ΜΕΝΙΠΠΟΥ

ΚΡΟΙΣΟΣ

Ο φρομεν͵ Πλοτων͵ Μνιππον τουτον τν κνα παροικοντα· στε κενν ποι κατστησον μες μετοικσομεν ες τερον τπον.

ΠΛΟΥΤΩΝ

Τ δ΄ μς δεινν ργζεται μνεκρος ν;

ΚΡΟΙΣΟΣ

πειδν μες ομζωμεν κα στνωμεν κενων μεμνημνοι τν

νω͵ Μδας μν οτοσ το χρυσου͵ Σαρδανπαλλος δ τς πολλς τρυφς͵ γ δ Κροσος τν θησαυρν͵ πιγελ κα ξονειδζει νδρποδα κα καθρματα μς ποκαλν͵ νοτε δ κα δων πιταρττει μν τς ομωγς͵ κα λως λυπηρς στιν.

ΠΛΟΥΤΩΝ

Τ τατ φασιν͵ Μνιππε;

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

ληθ͵ Πλοτων· μισ γρ ατος γεννες κα λεθρους ντας͵ ος οκ πχρησεν βιναι κακς͵ λλ κα ποθανντες τι μμνηνται κα περιχονται τν νω· χαρω τοιγαρον νιν ατος.

ΠΛΟΥΤΩΝ

λλ΄ ο χρ· λυπονται γρ ο μικρν στερμενοι.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Κα σ μωρανεις͵ Πλοτων͵ μψηφος ν τος τοτων στεναγμος;

ΠΛΟΥΤΩΝ

Οδαμς͵ λλ΄ οκ ν θλοιμι στασιζειν μς.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Κα μν͵ κκιστοι Λυδν κα Φρυγν κα σσυρων͵ οτω γινσκετε ς οδ παυσομνου μου· νθα γρ ν ητε͵ κολουθσω νιν κα κατδων κα καταγελν.

ΚΡΟΙΣΟΣ

Τατα οχ βρις;

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Οκ͵ λλ΄ κενα βρις ν͵ μες ποιετε͵ προσκυνεσθαι ξιοντες κα λευθροις νδρσιν ντρυφντες κα το θαντου παρπαν ο μνημονεοντες· τοιγαρον ομξεσθε πντων κενων φρημνοι.

ΚΡΟΙΣΟΣ

Πολλν γε͵ θεο͵ κα μεγλων κτημτων.

ΜΙΔΑΣ

σου μν γ χρυσο.

ΣΑΡΔΑΝΑΠΑΛΛΟΣ

σης δ γ τρυφς.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Ε γε͵ οτω ποιετε· δρεσθε μν μες͵ γ δ τ γνθι σαυτν

πολλκις συνερων πσομαι μν· πρποι γρ ν τας τοιαταις ομωγας πδμενον.

Les Morts à Pluton contre Ménippe :

CRÉSUS : Nous ne supportons pas, Pluton, que ce chien de Ménippe habite avec nous : envoie-le s’établir ailleurs, ou c’est nous qui émigrerons dans un autre lieu.

PLUTON : quel mal vous fait-il ? Il est mort comme vous !

CRÉSUS : chaque fois que nous gémissons et que nous geignons en nous souvenant de nos biens d’en haut, Midas que voici de son or, Sardanapale de ses plaisirs, et moi Crésus de mes trésors, il rit et nous insulte en nous traitant d’esclaves et de coquins ; et quelquefois en chantant il trouble nos lamentations, et il est tout à fait insupportable.

PLUTON : Que disent-ils là, Ménippe ?

MÉNIPPE : C’est vrai, Pluton ; car je déteste ces lâches, ces misérables, qui ne se sont pas contentés de mal vivre, mais en plus, une fois morts, se rappellent et regrettent leurs biens d’en haut. Je me réjouis de les vexer.

PLUTON : Mais il ne faut pas. Ils sont punis par des pertes considérables.

MÉNIPPE : Mais tu es fou, Pluton, d’approuver leurs regrets ?

PLUTON : Pas du tout, mais je ne voudrais pas que vous vous disputiez.

MÉNIPPE : hé bien, vous les plus méchants des Lydiens, des Phrygiens et des Assyriens, sachez que je ne vais pas cesser. Là où vous irez, je vous accompagnerai en vous vexant, en chantant et en me moquant de vous.

CRÉSUS : Cela n’est-il pas un outrage ?

MÉNIPPE : Non, mais l’outrage, c’était ce que vous faisiez, quand vous jugiez bon qu’on s’agenouille devant vous, quand vous humiliez des hommes libres, et quand vous oubliiez complètement la mort ; hé bien donc pleurez maintenant, privés de tout cela !

CRÉSUS : ô Dieux, de mes richessses !

MIDAS : Et moi de tout mon or !

SARDANAPALE : Et moi de mes plaisirs !

MÉNIPPE : À la bonne heure ! Faites ainsi ; gémissez, vous, et moi je chanterai pour vous en vous répétant le « Connais-toi toi-même » ;  un tel chant convient à de tels gémissements.

 

 

 

XII - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΑΝΝΙΒΟΥ, ΜΙΝΩΟΣ ΚΑΙ ΣΚΙΠΙΩΝΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

μ δε προκεκρσθαι σου͵ Λβυ· μενων γρ εμι.

ΑΝΝΙΒΑΣ

Ο μν ον͵ λλ΄ μ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Οκον Μνως δικαστω.

ΜΙΝΩΣ

Τνες δ στ;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Οτος μν ννβας Καρχηδνιος͵ γ δ λξανδρος Φιλππου.

ΜΙΝΩΣ

Ν Δα νδοξο γε μφτεροι. λλ περ τνος μν ρις;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Περ προεδρας· φησ γρ οτος μενων γεγενσθαι στρατηγς μο͵ γ δ͵ σπερ παντες σασιν͵ οχ τοτου μνον͵ λλ πντων σχεδν τν πρ μο φημι διενεγκεν τ πολμια.

ΜΙΝΩΣ

Οκον ν μρει κτερος επτω͵ σ δ πρτος Λβυς λγε.

ΑΝΝΙΒΑΣ

ν μν τοτο͵ Μνως͵ νμην͵ τι νταθα κα τν λλδα φωνν ξμαθον· στε οδ τατ πλον οτος νγκαιτ μου. Φημ δ τοτους μλιστα πανου ξους εναι͵ σοι τ μηδν ξ ρχς ντες μως π μγα προεχρησαν δι΄ ατν δναμν τε περιβαλμενοι κα ξιοι δξαντες ρχς. γωγ΄ ον μετ΄ λγων ξορμσας ες τν βηραν τ πρτον παρχος ν τ δελφ μεγστων ξιθην ριστος κριθες͵ κα τος τε Κελτβηρας ελον κα Γαλατν κρτησα τν σπερων κα τ μεγλα ρη περβς τ περ τν ριδανν παντα κατδραμον κα νασττους ποησα τοσατας πλεις κα τν πεδινν ταλαν χειρωσμην κα μχρι τν προαστεων τς προχοσης πλεως λθον κα τοσοτους πκτεινα μις μρας͵ στε τος δακτυλους ατν μεδμνοις πομετρσαι κα τος ποταμος γεφυρσαι νεκρος. Κα τατα πντα πραξα οτε μμωνος υἱὸς νομαζμενος οτε θες εναι προσποιομενος νπνια τς μητρς διεξιν͵ λλ΄ νθρωπος εναι μολογν͵ στρατηγος τε τος συνετωττοις ντεξεταζμενος κα στρατιταις τος μαχιμωττοις συμπλεκμενος͵ ο Μδους κα ρμενους καταγωνιζμενος ποφεγοντας πρν δικειν τιν κα τ τολμσαντι παραδιδντας εθς τν νκην. λξανδρος δ πατραν ρχν παραλαβν ηξησεν κα παρ πολ ξτεινε χρησμενος τ τς τχης ρμ. πε δ΄ ον νκησ τε κα τν λεθρον κενον Δαρεον ν σσ τε κα ρβλοις κρτησεν͵ ποστς τν πατρων προσκυνεσθαι ξου κα δαιταν τν Μηδικν μετεδιτησεν αυτν κα μιαιφνει ν τος συμποσοις τος φλους κα συνελμβανεν π θαντ. γ δ ρξα π΄ σης τς πατρδος͵ κα πειδ μετεπμπετο τν πολεμων μεγλ στλ πιπλευσντων τ Λιβύῃ͵ ταχως πκουσα͵ κα διτην μαυτν παρσχον κα καταδικασθες νεγκα εγνωμνως τ πργμα. Κα τατα πραξα βρβαρος ν κα παδευτος παιδεας τς λληνικς κα οτε μηρον σπερ οτος αψδν οτε π΄ ριστοτλει τ σοφιστ παιδευθες͵ μν δ τ φσει γαθ χρησμενος. Τατ στιν γ λεξνδρου μενων φημ εναι. Ε δ στι καλλων οτοσ͵ διτι διαδματι τν κεφαλν διεδδετο͵ Μακεδσι σως κα τατα σεμν͵ ο μν δι τοτο μενων μν δξειεν ν γενναου κα στρατηγικο νδρς τ γνμ πλον περ τ τχ κεχρημνου.

ΜΙΝΩΣ

μν ερηκεν οκ γενν τν λγον οδ ς Λβυν εκς ν πρ

ατο. σ δ͵ λξανδρε͵ τ πρς τατα φς ;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

χρν μν͵ Μνως͵ μηδν πρς νδρα οτω θρασν· καν γρ φμη διδξαι σε͵ οος μν γ βασιλες͵ οος δ οτος λστς γνετο. μως δ ρα ε κατ΄ λγον ατο δινεγκα͵ ς νος ν τι παρελθν π τ πργματα κα τν ρχν τεταραγμνην κατσχον κα τος φονας το πατρς μετλθον͵ κτα φοβσας τν λλδα τ Θηβαων πωλείᾳ στρατηγς π΄ ατν χειροτονηθες οκ ξωσα τν Μακεδνων ρχν περιπων γαπν ρχειν πσων πατρ κατλιπεν͵ λλ πσαν πινοσας τν γν κα δεινν γησμενος͵ ε μ πντων κρατσαιμι͵ λγους γων εσβαλον ες τν σαν͵ κα π τε Γρανικ κρτησα μεγλ μχ κα τν Λυδαν λαβν κα ωναν κα Φρυγαν κα λως τ ν ποσν ε χειρομενος λθον π σσν͵ νθα Δαρεος πμεινεν μυριδας πολλς στρατο γων. Κα τ π τοτου͵ Μνως͵ μες στε σους μν νεκρος π μις μρας κατπεμψα· φησ γον πορθμες μ διαρκσαι ατος ττε τ σκφος͵ λλ σχεδας διαπηξαμνους τος πολλος ατν διαπλεσαι. Κα τατα δ πραττον ατς προκινδυνεων κα τιτρσκεσθαι ξιν. Κα να σο μ τ ν Τρ

μηδ τ ν ρβλοις διηγσωμαι͵ λλ κα μχρι νδν λθον κα τν κεανν ρον ποιησμην τς ρχς κα τος λφαντας ατν εχον κα Προν χειρωσμην͵ κα Σκθας δ οκ εκαταφροντους νδρας περβς τν Τναϊν νκησα μεγλ ππομαχίᾳ͵ κα τος φλους ε ποησα κα τος χθρος μυνμην. Ε δ κα θες δκουν τος νθρποις͵ συγγνωστο κενοι πρς τ μγεθος τν πραγμτων κα τοιοτν τι πιστεσαντες περ μο. Τ δ΄ ον τελευταον γ μν βασιλεων πθανον͵ οτος δ ν φυγ ν παρὰ Προυσίᾳ τῷ Βιθυνῷ, καθάπερ ἄξιον ἦν πανουργότατον καὶ ὠμότατον ὄντα· ᾧ γὰρ δὴ ἐκράτησε τῶν Ἰταλῶν οὐ σύνεσις οὐδ’ ἰσχὺς ἦν, ἀλλὰ πονηρία καὶ ἀπιστία καὶ δόλοι, νόμιμον δὲ ἢ προφανὲς οὐδὲν. Ἐπεὶ δέ μοι ὠνείδισε τὴν τρυφὴν, ἐκλελῆσθαί μοι δοκεῖ οἷα ἐποίει ἐν Καπύῃ τοὺς τοῦ πολέμου καιροὺς ὀ θαυμάσιος καθηδυπαθῶν. Ἐγὼ δὲ εἰ μὴ, μικρὰ τὰ ἑσπέρια δόξας, ἐπὶ τὴν ἑῴαν μᾶλλον ὅρμησα, τί ἂν μέγα ἔπραξα Ἰταλίαν ἀναιμωτὶ λαβὼν καὶ Λιβύην καὶ τὰ μέχρι Γαδείρων ὑπαγόμενος ; ἀλλ’ οὐκ ἀξιόμαχα ἔδοξέ μοι ἐκεῖνα ὑποπτήσσοντα ἤδη καὶ δεσπότην ὁμολογοῦντα. Εἴρηκα· σὺ δέ, ὦ Μίνως, δίκαζε· ἱκανὰ γὰρ ἀπὸ πολλῶν καὶ ταῦτα.

ΣΚΙΠΙΩΝ

Μὴ πρότερον, ἤν μὴ καὶ ἐμοῦ ἀκούσης.

ΜΙΝΩΣ

Τίς γὰρ εἶ, ὦ βέλτιστε ; ἢ πόθεν ὢν ἐρεῖς ;

ΣΚΙΠΙΩΝ

Ἰταλιώτης, Σκιπίων στρατηγός, ὁ καθελὼν Καρχηδόνα καὶ κρατήσας Λιβύων μεγάλαις μάχαις.

ΜΙΝΩΣ

Τί οὖν καὶ σὺ ἐρεῖς ;

ΣΚΙΠΙΩΝ

Ἀλεξάνδρου μὲν ἥττων εἶναι, τοῦ δὲ Ἀννίβου ἀμείνων, ὅς γε ἐδίωξα νικήσας αὐτὸν καὶ φυγεῖν καταναγκάσας ἀτίμως. Πῶς οὖν ἀναίσχυντος οὖτος, ὃς πρὸς Ἀλέξανδρον ἁμιλλᾶται, ᾧ οὐδ’ ἐγὼ ὁ νενικηκὼς ἐμαυτὸν παραβάλλεσθαι ἀξιῶ ;

ΜΙΝΩΣ

Νὴ Δί’, εὐγνώμονα φῄς, ὦ Σκιπίων· ὥστε πρῶτος μὲν κεκρίσθω Ἀλέξανδρος, μετ’ αὐτὸν δὲ σύ, εἶτα, εἰ δοκεῖ, τρίτος Ἀννίβας, οὐδὲ οὖτος εὐκαταφρόνητος ὤν.

Alexandre, Hannibal, Minos et Scipion.

ALEXANDRE

Il faut que j’aie la préférence sur toi, Libyen, car je suis plus courageux.

HANNIBAL

Non pas, certes, mais moi.

ALEXANDRE

Hé bien, que Minos en soit juge.

MINOS

Qui êtes-vous ?

ALEXANDRE

Lui, c’est Hannibal le Carthaginois, et moi je suis Alexandre, fils de Philippe.

MINOS

Par Zeus, vous êtes célèbres tous les deux, mais à quel sujet votre querelle ?

ALEXANDRE

Au sujet de la préséance. Il prétend en effet avoir été meilleur stratège que moi, et moi, comme la terre entière le sait, j’affirme que j’ai surpassé dans l’art de la guerre, non seulement cet homme, mais presque tous ceux qui m’avaient précédé.

MINOS

Hé bien, que chacun de vous parle à son tour ; toi, le Libyen, parle le premier.

HANNIBAL

J’ai tiré ce seul avantage, Minos, qu’ici j’ai appris à fond aussi la langue grecque ; de sorte que même sur ce point cet homme ne saurait l’emporter sur moi. J’affirme que ceux-là sont les plus dignes de louanges, qui n’étant rien au commencement, sont parvenus par eux-mêmes à  la grandeur, ayant acquis la puissance et la réputation de mériter le pouvoir. Pour ma part, parti avec une petite troupe en Espagne, subordonné d’abord à mon frère[1], je fus jugé digne des plus grands commandements, ayant été considéré comme le plus valeureux, et je conquis les Celtibères et me rendis maître des Galates occidentaux[2], et, ayant franchi  les hautes montagnes je parcourus tout l’Éridan[3] et je soulevai de si grandes villes, et  je domptai la plaine Italienne, et j’allai jusqu’aux faubourgs de la capitale et je tuai en un seul jour tant d’hommes que l’on compta leurs anneaux d’or par boisseaux et que les fleuves furent comblés par les morts. Et j’ai accompli tout cela sans prendre le nom de fils d’Ammon ni prétendre être un dieu, ni raconter les songes de ma mère, mais en avouant être un être humain, en luttant contre les généraux les plus avisés et en m’attaquant aux soldats les plus combattifs, et non en luttant contre des Mèdes et des Arméniens qui prennent la fuite avant qu’on les poursuive et qui donnent aussitôt la victoire à l’audacieux. Alexandre, lui, ayant reçu le pouvoir paternel l’a accru et l’a beaucoup étendu en utilisant l’impulsion du hasard. Assurément lorsqu’il eut vaincu ce fléau de Darius à Issos et remporté la bataille d’Arbèles, s’affranchissant des règles ancestrales, il jugeait bon que l’on s’agenouillât devant lui, il adopta le mode de vie mède et assassinait ses amis pendant ses banquets et les faisait saisir pour les mettre à mort. Moi j’ai commandé une patrie égalitaire, et lorsque elle se mit à me rappeler alors que les ennemis navigaient vers la Libye avec une grande troupe, j’obéis bien vite, et je m’offris comme simple particulier, et, condamné, je supportai noblement cette affaire. Et cela, je l’ai fait étant barbare, sans avoir reçu l’éducation grecque, sans avoir chanté Homère comme lui, ni avoir été élevé par le philosophe Aristote, ne suivant que ma bonne nature. Voilà en quoi je prétends être meilleur qu’Alexandre. S’il est plus beau parce qu’il a ceint sa tête d’un diadème, peut-être cela est-il majestueux aux yeux des Macédoniens, mais ce n’est pas pour cela qu’il pourrait paraître meilleur qu’un homme noble, qu’un général qui s’est servi de son intelligence plus que de la chance.

MINOS

Cet homme a prononcé un discours qui ne manque pas de noblesse, et il n’a pas plaidé sa cause comme on l’aurait attendu d’un Libyen. Et toi, Alexandre, que dis-tu à cela ?

ALEXANDRE

Il faudrait ne rien dire, Minos, contre un homme si audacieux ; la renommée suffit en effet pour t’enseigner quel roi je fus, et quel brigand il a été. Cependant vois si je l’ai peu surpassé, moi qui, encore jeune, étant venu aux affaires et ayant récupéré un pouvoir abattu[4], ai poursuivi les assassins de mon père, et, ayant ensuite terrifié la Grèce par le sac de Thèbes, élu stratège par les Grecs, je n’ai pas jugé bon, en exerçant avec sollicitude le pouvoir sur les Macédoniens, de me contenter de l’empire que m’avait laissé mon père, mais, songeant à la terre entière, et pensant que ce serait indigne, si je ne m’en rendais pas maïtre, emmenant une petite troupe, je me jetai sur l’Asie, et je me rendis maître du Granique en un grand combat, et ayant pris la Lydie, l’Ionie et la Phrygie, et, l’emportant toujours sur ce qui était devant moi j’arrivai à Issos, là où Darius m’attendait avec des myriades de soldats. Et après cela, Minos, vous savez combien de morts en un seul jour je vous ai envoyés ; le nocher dit en effet  qu’alors sa barque ne leur a pas suffi, mais que beaucoup d’entre eux ont traversé en s’étant fabriqué des radeaux. Et cela je l’ai fait en allant moi-même au-devant du danger et en jugeant bon d’être blessé. Et pour ne rien te dire de mes exploits à  Tyr et à Arbèles, du moins je suis allé jusqu’en Inde et j’ai fait de l’Océan la frontière de mon empire, et je possédais ses éléphants, et j’ai vaincu Poros, et, passant le Tanaïs j’ai vaincu les Scythes qui ne sont pas des guerriers méprisables dans un grand combat à cheval, et j’ai bien traité mes amis, et j’ai châtié mes ennemis. Et si j’ai passé pour un dieu aux yeux des hommes, ils sont pardonnables à cause de la grandeur de mes exploits, et d’avoir cru quelque chose de semblable à mon sujet. A la fin, donc, moi je suis mort en roi, et lui en fuite chez le Bithynien Prusias, comme le méritait l’homme le plus artificieux et le plus grossier ; Ce qui lui permit de vaincre les Italiens, ce ne fut ni l’intelligence ni la force, mais la méchanceté, la fourberie et les ruses, rien de régulier ni d’illustre. Et lorsqu’il me reproche ma débauche, cet homme étonnant me semble avoir oublié ce qu’il fit à Capoue, perdant dans les plaisirs les occasions de la guerre. Quant à moi, si, ayant peu de considération pour l’Occident, je n’avais pas fondu de préférence sur l’Orient, pourquoi n’aurais-je pas accompli des exploits, prenant l’Italie sans coup férir et soumettant et la Libye et les terres jusqu’à Gadès ? Mais ces pays ne me semblèrent pas dignes de conquête, étant déjà tremblantes de peur et me reconnaissant comme maître. J’ai dit. Toi, Minos, juge. Car ce que je viens de dire, entre autres, suffit.

SCIPION

Ne juge pas avant de m’avoir écouté.

MINOS

Qui es-tu, mon brave, et d’où viens-tu pour parler ?

SCIPION

Je suis italien, le général Scipion, celui qui a détruit Carthage et s’est rendu maître des Libyens en de grands combats.

MINOS

Et que diras-tu donc, toi ?

SCIPION

Que je vaux moins qu’Alexandre, mais que je suis meilleur qu’Hannibal, moi qui l’ai poursuivi après l’avoir vaincu et contraint de fuir honteusement. Comment donc a-t-il l’impudence de rivaliser avec Alexandre, alors que moi, son vainqueur, je ne m’estime pas digne de lui être comparé ?

MINOS

Par Zeus, tu parles noblement, Scipion. Qu’Alexandre soit donc déclaré le premier, et toi après lui, et, si l’on veut, qu’Hannibal soit le troisième, lui qui n’est pas tant à dédaigner.

 

Ce dialogue, traduit ou plutôt adapté au XVème siècle, en latin, par Joannès Aurispa, puis traduit en français, sera mis en vers par Marot dans son Adolescence Clémentine, sous le titre « Le Jugement de Minos ».

XXII - ΧΑΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΝΙΠΠΟΥ

ΧΑΡΩΝ

πδος͵ κατρατε͵ τ πορθμεα.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Βα͵ ε τοτ σοι͵ Χρων͵ διον.

ΧΑΡΩΝ

πδος͵ φημ͵ νθ΄ ν σε διεπορθμεσαμεν.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Οκ ν λβοις παρ το μ χοντος.

ΧΑΡΩΝ

στι δ τις βολν μ χων;

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Ε μν κα λλος τις οκ οδα͵ γ δ΄ οκ χω.

ΧΑΡΩΝ

Κα μν γξω σε ν τν Πλοτωνα͵ μιαρ͵ ν μ ποδς.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Κγ τ ξλ σου πατξας διαλσω τ κρανον.

ΧΑΡΩΝ

Μτην ον σ πεπλευκς τοσοτον πλον.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

ρμς πρ μο σοι ποδτω͵ ς με παρδωκ σοι.

ΕΡΜΗΣ

Ν Δ΄ ναμην γε͵ ε μλλω κα περεκτνειν τν νεκρν.

ΧΑΡΩΝ

Οκ ποστσομα σου.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Τοτου γε νεκα νεωλκσας τ πορθμεον παρμενε· πλν λλ΄ γε μ χω͵ πς ν λβοις;

ΧΑΡΩΝ

Σ δ΄ οκ δεις κομζειν δον;

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Ηιδειν μν͵ οκ εχον δ. τ ον; χρν δι τοτο μ ποθανεν;

ΧΑΡΩΝ

Μνος ον αχσεις προκα πεπλευκναι;

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Ο προκα͵ βλτιστε· κα γρ ντλησα κα τς κπης συνεπελαβμην κα οκ κλαον μνος τν λλων πιβατν.

ΧΑΡΩΝ

Οδν τατα πρς πορθμα· τν βολν ποδονα σε δε· ο θμις λλως γενσθαι.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Οκον παγ με αθις ς τν βον.

ΧΑΡΩΝ

Χριεν λγεις͵ να κα πληγς π τοτ παρ το Αακο προσλβω.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Μ νχλει ον.

ΧΑΡΩΝ

Δεξον τ ν τ πρ χεις.

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

Θρμους͵ ε θλεις͵ κα τς κτης τ δεπνον.

ΧΑΡΩΝ

Πθεν τοτον μν͵ ρμ͵ τν κνα γαγες; οα δ κα λλει παρ τν πλον τν πιβατν πντων καταγελν κα πισκπτων κα μνος δων ομωζντων κενων.

ΕΡΜΗΣ

γνοες, Χρων͵ ντινα νδρα διεπρθμευσας; λεθερον κριβς·

οδνος ατ μλει. οτς στιν Μνιππος.

ΧΑΡΩΝ

Κα μν ν σε λβω ποτ

ΜΕΝΙΠΠΟΣ

ν λβς, βλτιστε· δς δ οκ ν λβοις.

CHARON, HERMES ET MENIPPE

Charon : Paie-moi ton passage, misérable.
Ménippe : Tu peux crier, Charon, si cela t'amuse.
Charon : Paie-moi, te dis-je, la peine que j'ai prise de te passer
Ménippe : Qui n'a rien, ne peut rien donner.
Charon : Qui donc n'a pas une obole ?
Ménippe : Tout le monde en a peut-être ; mais moi, je n'en ai pas.
Charon : J'en atteste Pluton, vaurien, je t'étrangle, si tu ne me paies.
Ménippe : Et moi, d'un coup de bâton, je te brise la tête
Charon : C'est donc pour rien que tu auras fait une si longue traversée ?
Ménippe : Que Mercure paie pour moi, puisque c'est lui qui m'amène.
Hermès : Par Zeus, où en serais-je, s'il me fallait payer pour les morts ?
Charon : Je ne te lâcherai pas
Ménippe : A ce compte, tu peux tirer ta barque au sec et attendre. Aussi bien, ce que je n'ai pas, comment pourrais-tu le prendre ?
Charon : Tu ne savais pas qu'il fallait apporter de l'argent ?
Ménippe : Je le savais, mais je n'en avais pas. Et quoi ! fallait-il pour cela ne pas mourir ?
Charon : Toi seul, donc, tu te vanteras d'avoir navigué gratis ?
Ménippe: Pas gratis, mon cher, car j'ai écopé, je t'ai aidé à ramer, et je suis le seul de tous les autres passagers à ne pas avoir pleuré.
Charon : Ce n'est pas le problème du nocher. Tu dois payer ton obole, car il n'est pas permis qu'il en soit autrement.
Ménippe : Ramène-moi donc à la vie
Charon : Tu plaisantes, pour cela je devrais recevoir des coups de la part d'Eaque.
Ménippe : Ne m'embête donc pas.
Charon : Montre ce que tu as dans ta besace.
Ménippe : Des lupins, si tu veux, et le dîner d'Hécate
Charon : D'où nous sors-tu ce chien-là, Hermès ? Comme il bavardait tout au long de la traversée, se moquant et riant de tous les autres passagers, lui seul chantait, alors qu'eux pleuraient.
Hermès : Ignores-tu, Charon, quel homme véritablement libre tu viens de faire traverser ? C'est Ménippe.
Charon : Ah, si jamais je t'attrape…
Ménippe : Si tu m'attrapes, mon cher ? Tu ne saurais m'attraper deux fois.

 

 [1] Il s’agit d’Hasdrubal.

[2] Les Galates d’Occidents sont les Gaulois (par opposition aux Galates proprement dits, ou Galates d’Orient).

[3] L’Éridan : ici, le Pô.

[4][4] Philippe avait été assassiné.